Позначајни проекти и активности на
Фондацијата Тиквешки вински пат

29 Ноември 2006 – 2021

ВКУПНА СУМА на донесени средства во регионот : 1.770.000 евра

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Поставување на табли и патокази за винските патишта низ Р.Македонија

Поставување на табли и патокази за винските патишта низ Р.Македонија

2008 Добиен проект за прв музеј на виното во Р.македонија, при што се изградени 244м2, опремен музејот и пуштен во употреба

2008 Добиен проект за прв музеј на виното во Р.Македонија, при што се изградени 244м2, опремен музејот и пуштен во употреба

2007-2009 ДОБИЕН ПРОЕКТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТАР ВО НЕГОТИНО

2007-2009 Добиен проект за туристички инфо центар во неготино, во чиј склоп е реновирана и опремена желкова куќа, изработена веб страна и едуцирани 100 лица

2018-2019 Добиени средства за реновирање на стара зграда во Росоман, и отварање на Центар за промоција на туризам, вино и култура.

2018-2019 Добиени средства за реновирање на стара зграда во Росоман, и отварање на Центар за промоција на туризам, вино и култура.

2018 Еногастрономски пат низ Тиквешијата

2018 Еногастрономски пат низ Тиквешијата

2009-2013 Добиен проект за тренинг центар за туризам ценет, реновиран објект, опремен и пуштен во употреба

2009-2013 Добиен проект за тренинг центар за туризам ценет, реновиран објект, опремен и пуштен во употреба

РАЗНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМИ

ТЕРА ВИНО 2018-2021 Добиен проект ИПА ЦБЦ

Помали проекти

Покрај тековните проекти,во фаза сме на обновување на членството на кластерот,и формирање единици по Општини.