Агро туризам

Агро туризам претставува престој на село и учествување на туристот во сите оние работи кои нормално се одвиваат во едно селско домаќинство.

Оние што сакаат да се занимаваат со овој вид на туризам,неопходно е да исполнат одредени стандарди,и исто така да се едуцираат околу пречек на гостите,припрема и послужување на традиционалните јадења,анимација на гостите преку прошетки,работа во поле,јавање на коњи и сл. односно се она што би придонело гостинот да остане подолго време,и нормално да го препорача селското домаќинство и на други гости.

И за оваа тема наскоро повеќе преку обуките на Тиквешки вински пат.

Коментирајте