Почетна За Фондацијата Портфолио Активности во 2009 год.

Активности во 2009 год.

  • Реализација на 4 тест туристички тури за потребите на проектот “Регионот на Неготино и перспективи за алтернативен туризам”
  • Спроведена анкета за потенцијалните учесници во винските патишта
  • Кампања за подигање на јавната свеста за винскиот туризам
  • Организирана меѓународна конференција за вински патишта на Југоисточна Европа во Скопје, поддржано од министерството за култура и за економија на РМ
  • Поставување на табли и патокази за винските патишта, поддржано од министерството за економија
  • Организиран Форум на тема „Промоција на туристичките манифестации 2009” во Неготино, поддржано од министерството за економија
  • Учество на повеќе состаноци на мрежата на винскипатиша на Југоисточна Европа во организација и со поддршка на Советот на Европа, Директоратот за природно и културно наследство
  •