Почетна

Општина Росоман ве поканува на "Денот на виното 2018"

 

Општина Росоман ве поканува на прослава "Денот на виното 2018" по повод празникот Св.Трифун на 14.02.2018 година.

Прославата на Празникот на лозарите за прв пат се организира во ова Општина .Таа ке се одвива во просториите на ОУ„Пере Тошев„ со почеток во 10.30 часот.

Според Програмата предвидено е

-закројување на винова лоза,

-поставување на штандови со гтрадиционални локални производи и

-доделување награди на најдобра домашна ракија и вино

- културно уметничка програма.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ...