Добредојдовте на нашата страна

ФОНДАЦИЈА
ТИКВЕШКИ ВИНСКИ ПАТ

Тиквешки вински пат започна да функционира 2006 г. со создавањето на Фондацијата Тиквешки вински пат.

ЗА ФОНДАЦИЈАТА

Визија, мисија, цели и структура

 • Високо профитабилни вински патишт
 • Вината на Македонија препознатливи во светски рамки,
 • Oдржлив развој преку развиен туризам и земјоделие.

Економски развој на Тиквешкиот регион преку развој на алтернативниот туризам, винарство и земјоделието .

 • Развој на алтернативниот туризам
 • Развој на винските патишта во Република Македонија
 • Воспоставени стандарди и критериуми за функционирање на Винските патишта на Македонија
 • Развивање на потребната инфраструктура за функционирање на Винските патишта
 • Промоција на винските патишта на странските пазари
 • Вмрежување во меѓународните мрежи на вински патишта
 • Едукација во туризмот и угостителството
 • Равој на алтернативниот туризам во Тиквешкиот регион
 • Одржлив и рурален развој
 • Управен Одбор
 • Надзорен одбор
 • Директор
 • Работни групи:
  – Туризам
  – Рурален развој
  – Култура

Управниот одбор на Фондацијата има 7 члена,и тоа:

 • Претседател-Драгана Јанкова1 претставник од АППТРМ
 • 1 претставник од Министерство за култура
 • 1 претставник од Министерство за земјоделие (МЗШВ)
 • 1 претставник од Факултет за туризам Охрид
 • 1 претставник на винариите членки на вински пат
 • 1 претставник на туристичко-уготителските членки на вински пат

Галерија