Кластер за храна вино и туризам

Thursday, 22 December 2011 18:20
Print

Кластерот за вино,храна и туризам е активен од 2006 г.

Преку здружувањето на претпријатијата од трите сектори,се смалуваат трошоците за промоција,но и се јавуваат нови пакети на производи.

Last Updated on Wednesday, 25 January 2012 00:19