Активности 2012

Соорганизација на Недела на традицијата Свети Трифун 2012 во Демир капија

Аплицирање и реализација на проектот  за мерење на иновативност на членките на кластерот и изготвување на листа на претпријатија со најголем капацитет за иновативност

Учество на меѓународна конференција за кластери

Потпишување на меморандум за соработка со Куќа кластера од Ниш Р.Србија