Почетна

Кластер

Кластерот за вино,храна и туризам е активен од 2006 г.Преку здружувањето на претпријатијата од трите сектори,се смалуваат трошоците за промоција,но и се јавуваат нови пакети на производи. Кластерот за вино,храна и туризам е активен од 2006 г.Преку здружувањето на претпријатијата од трите сектори,се смалуваат трошоците за промоција,но и се јавуваат нови пакети на производи.