Почетна Знаменитости и култура Споменици и археолошки наоѓалишта

Споменици и археолошки наоѓалишта - Село Курија

Индекс на артикл
Споменици и археолошки наоѓалишта
Неготино
Демир Капија
Сопот
Стоби
Село Курија
Преданија
Сите страници

 

СЕЛО КУРИЈА

Според познатиот етногеограф и етнолог д-р Воислав Радовановиќ, кој ја изработи студијата Тиквеш и Раец, што е и негова докторска дисертација, селото Курија потекнува уште од римско време, а за тоа говорат бројните пронајдени артефакти и археолошки наоѓалишта во атарот на ова село.

Значајни археолошки локалитети во атарот на с.Курија

ДОБРОГЛЕД, на југоисточната периферија од селото Курија, на блага падина со наклон кон селото, откриени се повеќе питоси и фрагментирана керамика, кои заедно со градежниот материјал зборуваат за индивиндуален рурален објект од доцната антика, на што укажува и еден гроб од типот циста од камени плочи. Оваа вила рустика и откриениата некропола припаѓаат временски на ІV – V век од нашата ера.

 

ЛАКАТА, на околу 800 м. од железничката станица Кукуречани, во нивата на Душко Трајков, на левиот браг на Курјачка река, откриени се питоси и фрагментиран керамички материјал. Станува збор за помала рурална населба од доцната антика која е населена врз остатоци на доцна праисториска населба од времето на неолитот.