Почетна Знаменитости и култура Споменици и археолошки наоѓалишта

Споменици и археолошки наоѓалишта - Стоби

Индекс на артикл
Споменици и археолошки наоѓалишта
Неготино
Демир Капија
Сопот
Стоби
Село Курија
Преданија
Сите страници

 

СТОБИ

Краток историски развој на населбата

Најстар сочуван пишан извор за Стоби е забележан по победата на Филип V,

Крал на Македонија, над Дарданците, која се случила во близината на Стоби во Пајонија во 197 година п.н.е. На друго место пак историчарот Ливие запишал дека Стоби се наоѓа на устието на Црна Река (Erigon), недалеку од местото каде што таа се влива во реката Вардар (Axius), тој таа населба ја нарекол “стар град“, наспроти  новиот град Персида, кој бил основан од Филип V 183 г. пне.

Според она што денес ни е познато, по се изгледа дека Стоби е основан во текот на столетието после војната која Филип ІІ ја водел против Пеонците 359 година пред н.е.

Стоби бил влијателен град во текот на ранохристијанскиот период. Градот бил седиште на епископи, ако не порано, тогаш со сигурност од 325 година кога стобскиот епископ Будиос учествувал во Никејскиот собор. Во текот на 4 и 5 век изградени се барем три христијански базилики во самиот град, од кои двете имале и крстилници, додека две биле изградени надвор од градот.