Почетна Знаменитости и култура Споменици и археолошки наоѓалишта

Споменици и археолошки наоѓалишта - Сопот

Индекс на артикл
Споменици и археолошки наоѓалишта
Неготино
Демир Капија
Сопот
Стоби
Село Курија
Преданија
Сите страници

 

СОПОТ

Краток историски развој

За прв пат селото Сопот се споменува по две имиња и тоа Голем Сопот кое се наоѓа североисточно од Кавадарци во нахијата Тиквеш.

Не е познато како селото го добило своето име, но се знае, дека името “сопот“ е од словенско потекло и означува “извор“. Меѓутоа е сосема нејсно како селото го добило ова име бидејќи е сосема извесно дека селото е далеку од било каков извор за вода, и дека снабдувањето со вода  за ова село од секогаш преставувале голем проблем.

Селото се наоѓа на надморска височина од 130 м. на излезот на реката Луда Мара кон селото Курија. Кај Маренските уши е 235 м., а кај месноста Св. Јован таа изнесува до 328 м.

 

Археолошки локалитети

Во атарот на с.Сопот има неколку археолошки локалитети меѓу кои најзначаен е локалитетот ДУКЕНА-МАРЕНСКИ ВРШНИК.

ЦРКВИЧЕ-Св. ЈОВАН, на север од селото Сопот, на граничниот појас од селата Сопот и Курија се гледаат остатоци од градежен керамичен материјал. Од увидот може да се констатира дека станува збор за рурална населба која се доведува во врска со истоимениот сакрален објект.