Почетна Знаменитости и култура Споменици и археолошки наоѓалишта

Споменици и археолошки наоѓалишта - Неготино

Индекс на артикл
Споменици и археолошки наоѓалишта
Неготино
Демир Капија
Сопот
Стоби
Село Курија
Преданија
Сите страници

 

НЕГОТИНО

 

Значајни археолошки локалитети

Г р а д и ш т е,  се наоѓа на северозападната периферија на Неготино, високо над десниот брег на реката Вардар, на терасата со јужна диспозиција , на површина од над 3 хектари, се наоѓа  мноштво керамичен материјал со поширок хронолошки и културен распон.

 

Значајни културно-историски споменици во Неготино

С а а т – к у л а во Неготино, според едни извори Саат кулата во Неготино била направена во 1821 година од страна на Хаџи Таир-ага Синановски, кој бил многу богат и моќен бег.

Во времето на Балканските војни сатот, камбаната и другите механизми биле извадени и однесени во непознат правец. Со тоа престанало отчукувањето на саатот, а за неговото постоење како нем сведок денес сведочат остатоците од саат кулата во Неготино.

 

М а н а с т и р о т  Св. Ѓ о р ѓ и, се наоѓа источно на 2 км. од Неготино, врз темели на постара градба бил изграден денешниот манастир Св. Ѓорѓи. Според натписот на една плоча вградена на јужниор ѕид во тремот, пишува  дека манастирската црква е изградена во 1860 , односно дека е завршена во 1866 година. Мајстор градител на манастирот бил Андон Котанов од семејството Ангелковци од село Тресонче, мала Река, Дебарско.