Почетна За Фондацијата Визија, мисија, цели и структура

За Фондацијата

Е-пошта Печати PDF

Визија

Високо профитабилни вински патишта

Вината на Македонија препознатливи во светски рамки,

Oдржлив развој преку развиен туризам и земјоделие.

Мисија

Економски развој на Тиквешкиот регион преку развој на алтернативниот туризам, винарство и земјоделието

Цели

Развој на алтернативниот туризам

Развој на  винските патишта во Република Македонија

Воспоставени стандарди и критериуми за функционирање на Винските патишта на Македонија

Развивање на  потребната инфраструктура за функционирање на Винските патишта

Промоција на винските патишта на странските пазари

Вмрежување во меѓународните мрежи на вински патишта

Едукација во туризмот и угостителството

Равој на алтернативниот туризам во Тиквешкиот регион

Одржлив и рурален развој

Структура

Управен Одбор

Надзорен одбор

Директор

Работни групи:

туризам

рурален развој

култура

 

Управниот одбор на Фондацијата има 7 члена,и тоа:

Претседател-Драгана Јанкова

1 претставник од АППТРМ

1 претставник од Министерство за култура

1 претставник од Министерство за земјоделие (МЗШВ)

1 претставник од Факултет за туризам Охрид

1 претставник на винариите членки на вински пат

1 претставник на туристичко-уготителските членки на вински пат

Последно освежено на Четврток, 11 Јануари 2018 21:58