Почетна Услуги

Услуги

Услуги

-обуки од областа на туризам,угостителство,рурален развој и креативна индустрија

-Обезбедување на лиценцирани водичи со знаење на англиски и италијански јазик

-обезбедување на преведувачи за англиски,италијански,германски,француски и српски јазик

-консултанти за ИПАРД

-консултанти за туризам

-консултанти за винарство

-консултанти за органско производство

-припрема на апликации и бизнис планови

-организирање на настани

-изработка на маркетинг планови