Почетна

Манифестациите како можност за брендирање

Манифестациите можат многу да придонесат за брендирањето на одредени производи,а уште повеќе можат да придонесат за брендирање на територијата.

Затоа е неопходно секоја манифестација да биде помно испланирана,промовирана и реализирана,ако се сака истата да има ефект,и да се постигне целта за која истата е организирана.

Повеќе на оваа тема ќе зборуваме на обуките на Фондацијата Тиквешки вински пат,кои ќе започнат од Април 2018.

Фондација ТВП